Print

Participarea la targuri si expozitii internationale reprezinta o oportunitate pentru companiile din sector de a-si promova la export produsele si serviciile pe care le pot oferi partenerilor externi.

Targurile si expozitiile internationale sunt instrumente de sustinere si promovare a exportului si pot fi organizate in baza prevederilor OG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007 şi a Ordinului nr. 2506/2013.

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat , cheltuielile pentru  organizarea de acestor actiuni de promovare a exporturilor in străinătate.

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului coordonează şi administrează acţiunile de promovare a exportului,  şi îndeplineşte atribuţiile de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru realizarea acţiunilor respective.

CONDITIA OBLIGATORIE pentru ca aceste actiuni de promovare export sa fie organizate  in cf cu HG 296/2007:  INSCRIEREA  A MINIM 7 FIRME !!!