Asociatia Patronala a Prelucratorilor de Mase Plastice

 

Program Operational Regional 2014-2020

 

Incepand cu primul trimestru al anului  2015 va incepe lansarea fondurilor nerambursabile pe perioada 2014-2020, ce vor reprezenta principala sursa de finantare pentru operatorii economici reprezentand atat intreprinderi mici si mijlocii(IMM-uri), cat si microintreprinderi si intreprinderi mari.

 

Prezentarea pe larg a acestui program o regasiti mai jos

Prezentare POR 2014-2020

 

 

 sau puteti accesa site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice www.mdrap.ro pentru informatii suplimentare.

 

 

Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale

Referitor la programele administrate de MECMA, pentru sprijinul operatorilor economici, va comunicam ca incepand cu data de 7 mai a.c. s-a deschis  apelul de proiecte pentru “Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale”.

Acest Program vine in sprijinul operatorilor economici  in scopul accesarii finantarilor nerambursabile pentru implementarea de proiecte specifice.

Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin <LLNK 12007   337 50CL01   0 70>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt următoarele:

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management şi audit - EMAS;

b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;  

d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;  

h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti;

Finanţarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează:

 

ü  50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la lit. a)-f);

        ü  30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. g);

        ü  45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. h).

 Mai multe detalii legate de acest program le puteti gasi  pe site-ul www.minind.ro  – domenii/sectoare – industrie – politici industriale – competitivitatea produselor industriale, unde este prezentat tot cadrul legal care guverneaza programul, ghidul solicitantului (cu recomandari pentru beneficiari, cerinte si criterii de eligibilitate s.a.), modele contract de finantare, acte aditionale, documentatie de plata. 

Potentialii  beneficiari vor putea depune cererile de finantare insotite de documentele aferente fie direct la Registratura generala din MECMA, Calea Victoriei nr.152, cod 010096, sector 1, Bucuresti, fie prin posta.

 Analizarea documentelor se va realiza in ordinea primirii acestora la MECMA pana la angajarea integrala a fondurilor alocate de la bugetul de stat in acest an.

 

 

Cecuri de Inovare

Va  supunem atentiei un nou subprogram al Programului “INOVARE”  finantat  de catre Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării  si anume -  servicii suport pentru inovare "Cecuri de inovare".

 Scopul acestui subprogram este crearea unui instrument flexibil pentru sustinerea IMM urilor din sectorul productiv in vederea modernizarii tehnologice si cresterii gradului de inovare.

IMM urile sunt incurajate sa dezvolte parteneriate cu institute de cercetare in scopul crearii de produse si servicii inovatoare pe baza de tehnologii avansate.

Beneficiari pot fi: IMM-uri, cf prevederilor Legii nr. 346/2004 sau PFA cf prevederilor OUG 44/2008, care sunt înregistraţe în Registrul Comerţului, isi desfăşoară activitatea în România cf legislaţiei în vigoare, nu sunt considerate „firme în dificultate”- în sensul instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, elaborate la nivel european (publicate în OJC 244/2004).

Titularul proiectului si al tehnologiei/brevetului: IMM

Furnizorul de servicii: Institutul de cercetare/ICECHIM Bucuresti

Subiectele proiectului pot fi solicitate  chiar de IMM uri sau pot fi formulate de catre ICECHIM in consultare cu operatorii economici /IMM .  

Tipurile de activitati care pot fi finantate:

-          Cercetare industrială;

-          Dezvoltare experimentală;

-          Studii de fezabilitate tehnică;

-          Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;

-          Inovare de proces şi organizaţională în servicii;

-          Procurarea de servicii suport şi de consultanţă pentru inovare.

Cofinantarea IMM ului este de 10% din valoarea proiectului (aprox. 1500 euro).

Cecurile de inovare se decontează pe o perioadă de 6 luni de la data la care au fost eliberate. Mentionam ca acestea nu pot fi transferate.

In momentul in care se lanseaza competitia, proiectele trebuie sa fie deja stabilite.

In anul 2012, valoarea cecurilor de inovare a fost de 15000 euro si au fost  finantate primele 200 proiecte depuse si acceptate de evaluatori.

Pentru mai multe informatii puteti accesa site-ul: www.uefiscdi.gov.ro - domenii de activitate > finantare CDI > INOVARE > Cecuri de inovare - 2012, unde este prezentat tot pachetul informational (cerere finantare, declaratii privind respectarea regulii de minimis, declaratii privind incadrarea in categoria IMM, planificarea proiectului) pentru proiectele care s-au desfasurat in 2012.

Pentru mai multe informatii puteti contacta institutul ICECHIM – persoana de contact Doina Dimonie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

 

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services