Asociatia Patronala a Prelucratorilor de Mase Plastice

Informare tehnico-economica

Legislatie

Login Form

 

Referitor la programele administrate de MECMA, pentru sprijinul operatorilor economici, va comunicam ca incepand cu data de 7 mai a.c. s-a deschis  apelul de proiecte pentru “Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale”.

 Acest Program vine in sprijinul operatorilor economici  in scopul accesarii finantarilor nerambursabile pentru implementarea de proiecte specifice.

Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin <LLNK 12007   337 50CL01   0 70>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt următoarele:

 a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management şi audit - EMAS;

b)implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

c)dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;  

d)certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

 e)asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);

f)efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g)organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

h)înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti;

 Finanţarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează:

 

ü  50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la lit. a)-f);

 

ü  30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. g);

 

ü  45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la lit. h).

 

Mai multe detalii legate de acest program le puteti gasi  pe site-ul www.minind.ro  – domenii/sectoare – industrie – politici industriale – competitivitatea produselor industriale, unde este prezentat tot cadrul legal care guverneaza programul, ghidul solicitantului (cu recomandari pentru beneficiari, cerinte si criterii de eligibilitate s.a.), modele contract de finantare, acte aditionale, documentatie de plata. 

Potentialii  beneficiari vor putea depune cererile de finantare insotite de documentele aferente fie direct la Registratura generala din MECMA, Calea Victoriei nr.152, cod 010096, sector 1, Bucuresti, fie prin posta.

Analizarea documentelor se va realiza in ordinea primirii acestora la MECMA pana la angajarea integrala a fondurilor alocate de la bugetul de stat in acest an.

 

 

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services