Print

 La data de 01 septembrie 2012 va intra în vigoare atât Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cât si Codul de procedura civila.

În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 76/2012 „În termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatile înregistrate în registrul comertului care au în denumire sintagma “societate comerciala” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul “societate“. Pâna la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea înscrisa în registrul comertului la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de ”taxa de înregistrare”.

Conform prevederilor legale aceste societati comerciale trebuie sa se prezinte, începând cu data de 01 septembrie 2012, la oficiile registrului comertului în raza caruia îsi au sediul, în vederea efectuarii demersurilor necesare înlocuirii din denumire a sintagmei „societate comerciala” cu termenul “societate”, data limita pentru îndeplinirea acestei obligatii legale fiind 01 septembrie 2014.

Înregistrarea mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de înregistrare.

Sursa: Oficiul National al registrului Comertului- Comunicat de Presa